- Çanakkale

Troya Müzesi Ulusal Mimari Proje Yarışması

ZEYTİNLİK-YEŞİL DOKU

Bolluğun, adaletin, sağlığın,barışın,zaferin,bilgeliğin,yeniden doğuşun simgesi zeytin ağaçlarını koruyarak,sayısını çoğaltmak ve yapıları çevresinde konumlandırmak.

Zeytinliğin dışında, ağaçların çevresinde yapılaşmak için programı parçalayarak arazideki boşluklara dağıtmak. Troya'nın ve Tevfikiye Köyü'nün kentsel örüntüsüne öykünerek, topografyaya, yollara ve birbirlerine göre konumlandırılmak üzere programı üç bloğa dağıtmak.

Yer'in hassas ve kırılgan özelliği nedeniyle blokların zeminle ilişkisini dokunarak kurmak.

GEZİNTİ DENEYİMİ

5000 yıllık geçmişi lan yer'in farkıl kotlarda, tarihsel katmanlarda algısını çoğaltarak, perspektiflerini zenginleştirerek gezdirmek. Yer'in tarihi ve doğal zenginliğini yatayda köprü-patika ile düşeyde ise kule bina yoluyla sergilemek. Yerleşkedeki gezintiyi, Truva ören yeri ve Tevfikiye Köyü'nün sokakalarında gezergibi kıvrılarak, dönerek, binaların arasından, yeşilin içinden geçerek deneyimlemek.

Sergiyi, günümüzden başlayarak yer'in geçmişine doğru katman katman indirerek gezdirmek.

ŞEFFAF-GEÇİRGEN YAPILAR

Yapıların içerisiyla dışarısını görsel olarak bağlayacak, hafif -geçirgen-saydam bir kabuğa, ten'e sahip olmasını sağlamak.

Projenin Yeri Çanakkale
Tasarım Ekibi Metin Kılıç, Dürrin Süer, Deniz Güner
Arsa Alanı 104.000 m²
Toplam Inşaat Alanı 11.000 m²
Proje Ekibi Damla Duru, Ece Uyar
Proje Yılı 2011