- İzmir

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi

Kazı Alanı, Ziyaretçi Merkezi-Kazı Evi- Neolitik Köy Alanı ve Yaklaşım Alanı olarak üç bölüme ayrılmış yerin mekansal ve algısal bütünlük içinde olması amaçlandı.

Tasarlanan proje mekansal olarak kazı alanının devamı niteliğinde, büyük bir arkeolojik açma olarak kurgulandı. Bu bağlamda kazı alanında uygulanan kare plan / gridal kazı yöntemi şeması projenin mekansal kurgusunu oluşturdu.

Kazı şeması / gridal plan projenin konumlanmasında da referans olarak alındı. Buraya yerleşecek yapının geçmişi geleceğe taşıyacak bir müdahale tavrı içinde ve zeminle geçici bir ilişki kuruyor olması fikri benimsendi. Bu bağlamda kütle bir koruma çatısı mantığı ile ele alındı ve kazı alanındaki koruma çatısı ile de sürekliliğinin olması istendi. Alana fazla yayılmadan ve yaklaşım alanından başlayarak kazı alanı ile görsel bağ kuracak şeffaf bir kütle etkisi fikri benimsendi. Malzeme seçimi de bu kavramsal kararları destekledi. Zemin kotunun 6.00 metre altına kadar inen sergi mekanları yüzey dokulu brüt beton ile sınırlandırılırken çatı lamine ahşap olarak önerildi.

Projenin giriş mekanı, köprü ile bağlanarak yaklaşım alanını da içine alan bir yaya dolaşım mekanı / plaza olarak ele alındı. Bu plazanın, alanın sorunlu ve zayıf olan yaya yaklaşımında bağlayıcı / toplayıcı bir çekim odağı olması düşünüldü. Projede, ziyaretçi merkezine gelen ziyaretçilerin 0.00 kotunda binanın içinden geçerek kazı alanına ulaşması, açık alanda belirlenen ahşap platformlardan kurulu gezi güzergahını izleyerek yeniden binanın içine ulaşması, aynı kottaki geçici sergi ve alt kotta düzenlenen sergi alanında da bilgilendikten sonra binadan ayrılacağı bir dolaşım düzeni önerildi.

Neolotik Köy, ortam ile ilişkisinin kopartılması amacı ile topoğrafyada yaratılan yükseltilerle sınırlandırılan, zemin kotunun 1.50 metre altına inilen ve ziyaretçi merkezinden tünel ile ulaşılan bir açık mekan olarak düzenlendi.

Projenin Yeri İzmir
Toplam Inşaat Alanı 2.730 m2
Toplam Inşaat Alanı 2.730 m2
Tasarım Ekibi Metin Kılıç, Dürrin Süer
Proje Ekibi Tuğçe Şık, Damla Duru, Gkıouler Sakir, Betül Ceylan, Elif Arslan
Proje Yılı 2010