- Alsancak, İzmir

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Binası

Kent merkezindeki oldukça dar bir sokakta yer alan, 6.65 metre cepheli bitişik nizam bir parseldeki yapı, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Hizmet Binası olarak tasarlandı.

Yönetim Kuruluyla yapılan ilk görüşmelerde, beş kat imarlı binanın, kamuya açık bir kafeterya/bistro, kütüphane, toplantı ve çalışma mekanlarından oluşan bütüncül bir kurguyla çalışması talebi doğrultusunda etütler yapıldı. Ancak sonrasında işveren, binanın bir sirkülasyon çekirdeğine bağlı bağımsız katlardan oluşan ofis binası olarak kurgulanmasının daha esnek bir işletim olanağı sağlayacağı düşüncesiyle karar değiştirdi. Bunun üzerine zemin katta bağımsız girişli bir kafeterya ile bir ortak çekirdeğe bağlı 4 ofis katından oluşan katlı bir yapı kurgulandı.

Kat alanı 75 m2 olan sınırlı / kısıtlı bu alanda sirkülasyon ve servis çekirdeği parselin dar kenarlarından birine yaslanarak, ofis kullanım alanı maksimize edildi. Binanın doğal ışık alabildiği ve bulunduğu yer, sokakla görsel bağ kurabildiği tek yüzey olan kuzey cephesi, kütle karakterini de yansıtabilecek yegane yüzey olarak çalışıldı. Burada bina kullanıcılarının meslekleri/uğraşları ile topografya/ yüzey ilişkisi referans alınarak bir rölyef yüzey tasarlandı. Geometrik rölyef cephenin olanak sağladığı farklı ışık kırılmalarıyla iç mekanda da gün boyunca dinamik bir etki oluşmakta.

Tasarım Ekibi Metin Kılıç, Dürrin Süer
Proje Ekibi Utkan Emek Seçgin, Ali Can Helvacıoğlu, Nur Kaplan
Projenin Yeri Alsancak, İzmir
Proje Tasarım Süresi 2013 - 2015
İnşaat Başlangıç Tarihi 2016
İnşaat Bitiş Tarihi 2017
Proje Alanı 428 m2
Fotoğraflar ZM Yasa Fotoğraf