- Çiğli, İzmir

İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Binası İzmir Atatürk Organize Sanayi Sitesi’nin ızgara planlı yerleşim düzenindeki tip parsellerden biri üzerinde yer almaktadır. İçe dönük yapı komplekslerinin tek düze bir kurguda bir araya geldiği yapılaşma karakterine kontrast bir yapı kimliği kurgulamak tasarım yaklaşımı olarak benimsendi. 2 tasarım stratejisi geliştirildi. İlk olarak okulun sosyal ve atölye birimleri iç galeri etrafında toplanan bloklar olarak ele alındı. Eğitim bloğu ise üst kotlarda çözüldü. İkinci olarak, yeşil topografya üst kotlara taşınarak eğitim bloğu ile kamusal mekanların düşeyde birbirinden ayrılması sağlandı.

Kütle; planda, etkileşime olanak sağlayan, görsel algının sürekli kılındığı, dinamik ve zengin iç yaşantıyı kuran büyük bir orta galeriyi saran mekanlar dizgesi olarak organize edildi. Geçirgen duvar yüzeyinin tanımladığı iç galeri, yapının kurumsal kimliğini yansıtan kamusal mekan niteliğindedir. Galeri çevresindeki koridor üzerine dizilmiş mekanlar, duvarın üzerindeki büyük boşluklarla ya da kulüp çalışmaları gibi farklı programları yüklenen nişlerle galeriye dahil olurlar.Yapının bu içe dönük, zengin iç yaşantısının yanı sıra zemin katta parçalı bloklar arasında yaratılan farklı niteliklere sahip nişlerle dış mekana açılarak, dışarısı ile de diyalog içinde olması amaçlandı.

Yerleşim dokusu içinde tekdüzeliği kırmak, üçüncü boyutta farklı bir çevre algısı yaratmak için yeni bir zemin kotu oluşturuldu. Yeşil peyzajın devam ettirildiği bu yeni kot kullanıcılara ve eğitim birimlerine alternatif bir etkileşim mekanı olarak sunulmakla birlikte çevre algısında da yeni bir ufuk çizgisi yarattı.

  • Çağrılı Mimari Proje Yarışması Birinci

    2008
Projenin Yeri Çiğili - İzmir
Arsa Alanı 13.746 m2
Toplam Inşaat Alanı 13.270 m2
Tasarım Ekibi Metin Kılıç, Dürrin Süer
Proje Ekibi Merih Feza Yıldırım, Serdar Uslubaş, Ali Can Helvacıoğlu, Damla Duru
Danışman Deniz Güner
Proje Yılı 2012
İnşaat Başlangıç Tarihi 2014
İnşaat Bitiş Tarihi 2016
Fotoğraflar ZM Yasa Fotoğraf, Deniz Güner