- Gaziemir, İzmir

Akut Kalp Damar Hastanesi

Bina, İzmir Gaziemir’de sağlık yapısı imarlı, yan, ön ve arka bahçe çekme mesafeleri, gabarisi imar koşulları ile belirlenmiş bir köşe parsel üzerinde, konut, imalathaneler gibi farklı yapı tipolojileri içeren fiziksel yapılanmasını tamamlamamış bir çevrede konumlanıyor. 50 yataklı özel dal hastanesi olarak hizmet verecek bir sağlık yapısı, hastane olarak tasarlandı.

Tasarım yaklaşımı olarak, mekan organizasyonunda yalın ve akılcı bir işleyiş kurgusunu oluşturmak, kütle estetiği ile mekan algısında da sağlık hizmetlerinin çağrıştırdığı temiz, güvenli, dingin, hayat veren kavramlarını mekansallaştıracak bir kimlik kurmak fikri benimsendi. Mekanlar lineer plan şemasında ve dört katta kurgulandı. Bodrum katta ameliyathane, yoğun bakım ve teknik hacimler; giriş katta acil müdahale ve poliklinikler ile tetkik odaları, danışma – kayıt gibi idari mekanlar ve kafeterya; birinci ve ikinci katlar ise hasta yatak odaları ve doktor çalışma odaları olarak program dağıtıldı.

Giriş, acil müdahale, teşhis ve tedavi birimleri ve hasta yatak odalarını, dış ortama hem bağlayan hem de ayıran kütle içinde büyük bir boşluk, içe ait bir dış mekan olarak kurgulandı. Bu yarı geçirgen toplayıcı /ayırıcı büyük boşluk–galeri, sakin, dingin, sessiz olması istenen hasta yatma yani dinlenme alanları ile dinamik alanları koparan ortam olarak düşünüldü. Giriş mekanı binanın kalbi, diğer tüm mekanlar onun çevresinde, ona sarılmış olarak konumlandırıldı. Kavramsal hissiyatı vurgulamak için cephe ve iç mekanlarda kullanılan malzeme ve renklerde çeşitlenmeye gidilmedi. Beyaz ve gri bina iç ve dış yüzeylerinde hakim renk olarak kullanıldı. Cephe malzemesi olarak seçilen Afyon tundura silver mermer galeride de devam ettirilerek mekanın dışa ait olma durumu vurgulanmak istendi. Girişe açılan hasta yatak katlarındaki boşluklara farklı renklerde şeffaf panolar takılarak, gün ışığının farklı yansımaları ile koridor mekanlarında da değişkenlik amaçlandı.

Fotoğraflar: Cemal Emden

Projenin Yeri Gaziemir - İzmir
Arsa Alanı 2.110 m2
Toplam Inşaat Alanı 4.180 m2
Tasarım Ekibi Metin Kılıç, Dürrin Süer
Proje Ekibi Seden Cinasal Avcı
Proje Yılı 2008
İnşaat Başlangıç Tarihi 2008
İnşaat Bitiş Tarihi 2011
İnşaat Bitiş Tarihi 2011