- Nilüfer, Bursa

OİB Lisesi

Yere ilişkin veriler; keskin eğime sahip arazi içindeki zeytinliğin varlığı ve arsanın henüz oluşumunu tamamlamamış bir yapılı çevrenin içinde konumlanıyor olması ile çağdaş eğitim yaklaşımlarının gereksinim duyduğu öğrenci etkileşiminin destekleneceği mekanların yaratılması düşüncesi ana fikrin oluşumunda etkili oldu.

Kütlenin arazide konumlanmasında arazinin çekim alanı olan zeytinliğin korunması amacıyla zeytin ağaçlarına dokunmadan, kütle eğime, zeytinliğin başladığı sınıra yaslandı ve kademeli olarak organize edilerek arazi eğimi ile uyumu sağlandı. Programdaki eğitim dünyası ile yurtların gündelik hayatı, zeytinliğin yeşil örtü olarak binanın üzerine yayılması ile kesitte ikiye ayrıldı. Yurt binaları zeytinliğe yönlendirildi.

Çağdaş eğitim yaklaşımları bireysel beceri, yaratıcılık ve dialoğu geliştiren, sosyalleşmeyi motive eden ortamları hazırlar. Bu doğrultuda öğrencilerin etkileşimini destekleyecek boşluklu bir iç ortam yaratılması fikri ile içe dönük bir bina kurgulandı. Yurt, lojmanlar, spor salonu ile konferans salonunu da içeren 720 öğrenci kapasiteli eğitim yapısının yoğun programı projede parçalı ve kademeli bir kütle organizasyonda çözümlendi. Vaziyet planında bloklara ayrılmış parçalı kurgu, üçüncü boyutta farklı katmanlardaki programların eklemlendiği bir sosyal arter yani şeffaf bir galeri ve ardışık avlular dizisi ile bağlandı. Kentsel bir meydan gibi zengin bir yaşantı sunan bu galeri, zemin katta spor salonu ve konferans salonu, giriş katta konferans salonu, kantin gibi mekanlar, atölye ve derslikler ile beslenmekte. Sosyal arter - galeri de görsel bir dialog, dış avlular ile görsel süreklilik sağlandı. Kentsel sokaklar üzerinde ilerlerken bir yanda iç galeri diğer yanda dış avlu ile iletişim kurmak mümkün. Yapının zengin iletişim ortamı canlı renk kullanımı ile dinamik kurulmaya çalışıldı. Görsel zenginlik yapının sahip olduğu kırıklı form ile artmakta.

Arazideki mevcut yeşil doku - zeytinlik ile yapının iç içe geçmesi hedeflendi. Farklı kotlarda sağlanan çeşitli terasların bir kısmı öğrencilere açık alanlara dönüştürülürken, bir kısmında ise sadece yeşilin sürekliliğinin korunması ön plana çıkarıldı. Buna göre eğitim birimleri (derslik ve atölyeler), sosyal birimler (kantin ve yemekhane), kültürel birimler (çok amaçlı salon ve kütüphane) ile spor salonu, galerilere ve dolayısıyla esnek, akışkan, geçirgen nitelikteki galeriler ve avlular aracılığıyla da birbirlerine bağlandı.

Binanın teknik okul olması strüktürel, elektrik, mekanik sistemlerin mekana yansıdığı bir ortamı kurgulama yaklaşımını getirdi. Strüktürel olarak yalın ve net bir kurguda çözümlenen projede betonarme karkas bloklar çelik kirişler ve cam örtü ile geçilen şeffaf yüzeylerle bağlandı. Malzeme çeşitliliğini minimize etmek amacıyla tavan, zemin ve duvarlarda kaplama katmanı kaldırıldı.

Fotoğraflar: Cemal Emden

 • Ağahan Mimarlık Ödülleri Aday Adayı

  2013
 • Mies Van Der Rohe Ödülleri Aday Adayı

  2013
 • Arcdaily Ödülleri Aday Adayı

  2013
 • 13. Ulusal Mimarlık Yapı Dalı Ödülü Yapı Dalı Ödülü

  2012
 • ARKİTERA İşveren Ödülü Ödül

  2011
 • TBMM Üstün Hizmet Ödülü Ödül

  2010
Projenin Yeri Nilüfer - Bursa
Arsa Alanı 21.250 m2
Toplam Inşaat Alanı 32.000 m2
Tasarım Ekibi Metin Kılıç, Dürrin Süer
Proje Ekibi Seden Cinasal Avcı, Merih Feza Yıldırım, Serdar Uslubaş, Duygu Ceylan Saylım, Tuğçe Şık
Danışman Deniz Güner
Proje Başlangıç Tarihi 11/2008
Proje Bitiş Tarihi 02/2009
İnşaat Başlangıç Tarihi 06/2009
İnşaat Bitiş Tarihi 08/2010