- Narlıdere, İzmir

Narlıdere Park

Beyaz Vadi Rekreasyon Alanı, İzmir'in Narlıdere İlçesinde yer almaktadır. Konut kullanımının ağırlıklı olduğu, son derece eğimli bir arazide yer alan parkın arsası 87016m²'dir. En alçak kısmı ile en yüksek kısmı arasında 157m kot farkı olan Beyaz Vadi Rekreasyon Alanı'nın sirkülasyonu, çevre yollara, çeşitli kotlardan bağlanan promenad tarafından sağlanmaktadır. Yapılan su oyunları alanı ve amfi ile, kot farkından dolayı oluşacak olan istinad duvarlarının miktarı minimum seviyeye indirilmiştir. Kent için yeşil bir yüzey oluşturmayı amaçlayan rekreasyon alanının peyzajında, parkın aksı boyunca, çim alan oluşturulurken, parkın sınırlarında sık ağaçlandırma yapılmıştır. Rekreasyon alanını programında, 1840 kişilik amfi, 200 kişilik restoran, çok amaçlı salon, açık voleybol, basketbol, tenis sahaları, kentsel spor aletleri, seyir terasları, servis birimleri,su oyunları alanı ve etkinlik meydanı gibi bir çok element yer almaktadır.

Projenin Yeri Narlıdere - İzmir
Toplam Inşaat Alanı 87.016 m²
Tasarım Ekibi Metin Kılıç, Dürrin Süer, Merih Feza Yıldırım, Serdar Uslubaş
Proje Ekibi Ali Can Helvacıoğlu, Utkan Emek Seçgin
Proje Yılı 2012