- Kahramanmaraş

MEB Eğitim Kampüsü - Kahramanmaraş

ANA YAKLAŞIM

Kent merkezi dışında, yapılı çevrenin oluşmadığı / kırsal bir ortamda yer alan kampüs / yerleşke arazisi, çevre, bitki örtüsü ve topografyanın referans kısıtlılıklarıyla da çekim gücünün yüksek olmadığı bir karakter sunmaktadır. Buna karşın, çağdaş eğitim vizyonu etkileşimli, motive etme gücü yüksek ortamları, kentsel yaşamdaki yaya hareketiyle sağlanan sokak karşılaşmaları gibi rastlaşmaların getirdiği sosyalleşme ile işlevsel farklılaşmanın da yarattığı dinamik hayatı gerekli kılmaktadır. Bu verilerin yoksunluğundan dolayı yoğun bir nüfus ve programa sahip kampüs ortamı kendi çekim gücünü ve yaşam potansiyelini yaratmalıdır. Ayrıca, kullanıcı yaş profili kampüs güvenliğini önemli bir ölçüt olma durumuna getirmektedir. İklim özellikleri ve buna bağlı olarak gelişen yerel mekân deneyimleri, sıcak ve yağışlı Akdeniz iklimine sahip bölgenin gerekli kıldığı, avlu yaşantısı gibi açık mekan kullanımlarını, açık alanlarda güneş kontrolünün sağlanmasını, gölgeli ortamlar yaratacak mekan kurgularını gösterir. Arazi ve programa ilişkin yapılan bu değerlendirmeler doğrultusunda, bulunduğu yer ve ortam ile zıtlaşmayan / uyumlu ve kontrollü bir bina özelliği gösteren yerleşke kimliği kurgulanması ana fikri benimsenmiştir.

ANA KURGU

Arazi ile kurulan ilişki Yerleşke, arazinin kuzey güney sınırları boyunca yerleşen, parçalı kütleler dizgesinin oluşturduğu, birbirine ikisi köprü üç blok ile bağlanan iki ana bloktan oluşan tek bir kütle olarak kurgulanmıştır. Kırsal ortam içinde bir yapılar kompozisyonu olarak öne çıkmak yerine, arazi ile zıtlaşmadan var olma iddiası taşıyan kütle, hafif eğime sahip arazide, alt kottan başlayarak devam eden ve üst kota yaslanıp, kuzey yönündeki kent merkezine doğru yükselerek yönlenen bu parçalı / boşluklu bloklar geniş saçaklı bir çatı ile birbirine bağlanır. Doğal arazi peyzajının devamı niteliğinde süren bu kot, yurtlar ile derslik, kütüphane, çok amaçlı salonlar, spor merkezi, sosyal, kültürel ve yönetim mekanlarının düşeyde birbirinden ayrılmasını sağlarken, alternatif bir yaşam alanı olarak da ortama dahil olur. Yeşil peyzajı ile yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurlarının bulunduğu, kent merkezine açılan vistaya sahip alan, özellikle yurt kullanıcısı için rekreatif bir mekân olarak önerilmektedir.

Yerleşim kararları

Akdeniz ikliminin dış mekân ile yakın ilişkili yaşantı geleneği, yerleşkede avlulu bloklar dizgesi ile ön görülmüştür. Kuzey–güney yönünde konumlanan modüler eğitim birimlerinin kurduğu iki kol, sosyal, sportif, kültürel ve rekreatif mekânlar tarafından yaşatılacak büyük bir iç avluyu tanımlar. Kolları birbirine bağlayan köprü mekânlarla parçalanan ve her bir alanda farklı bir yaşantının kurulduğu bu dış mekan yerleşke için bir cazibe merkezi olarak düşünülmüştür. Önerilen su öğesi / gölet ve koruluk alanlar, sıcak iklim için dış mekânda yaşanılacak vaha etkisinde olacaktır. 9 derslikten oluşan bir eğitim modülü 3, 4, 5 katlı ve 2’li bloklar olarak kurgulanmıştır. Bloklar arasındaki avlular, sportif aktiviteler, dinlenme gibi eylemlerin kurgulanacağı açık alanlar olarak düzenlenmiştir. Bu avlular büyük ölçekli bir yerleşkede öğrencilerin aidiyet duygusu geliştirebilecekleri nişler olarak düşünülmüştür.

Eğitim ve destek, sosyal ve kültürel birimleri, planda, etkileşime olanak sağlayan, görsel algının sürekli kılındığı, karşılaşmalar yaratan, dinamik ve zengin iç yaşantıyı kuran büyük bir galeriye / sosyal artere bağlanır. Dış mekân kimliğindeki bu iç boşluk, işlevleri birbirine bağlayan, planda ve üçüncü boyutta, iç ile dış arasında görsel sürekliliği sağlayan bir karşılaşma ortamıdır. Mekânın doğal havalandırması ile ek bir iklimlendirme sistemi kurulmadan kontrollü bir dış ortam olarak önerilmektedir.

Eğitim birimlerinin galeri ile bağlandığı hat, öğrenci, öğretmen tuvaletleri ile kat ofis ve depolarına ayrılmış böylelikle, tüm birimlerin gereksinimi olan ıslak hacimler bu alanlarda düzenlenmiştir.

İki kol birbirine, spor, sosyal, kültür birimleri ile bağlanır. Arazinin alt kotuna oturan ve eğimin en yüksek olduğu kota amfi ile bağlanan iç avlu, burada kapalı spor salonu ve yüzme havuzunun da açıldığı spor ve tören alanına dönüşür.

Kampüsün sahne sanatları ve konferans merkezi, spor merkezi, bilim merkezi gibi kamusal mekânları iki kolu başlangıç ve bitişlerinde konumlandırılmıştır. Bağımsız giriş olanağı sağlanarak, eğitim dışı zamanlarda kamunun kullanımına sunulabilecektir.

ULAŞIM

Araç / Servis Ulaşımı / Otopark

Kampüse kuzey yönünden (kent merkezinden yaklaşan) tek bir araç girişi alınmış ve araçların yerleşke etrafında bir ringi tamamladıktan sonra çıkmaları ön görülmüştür. Kuzey ana girişinde ve güney yönünde yarı açık bir alanda servis indirme bindirme durakları düzenlenmiştir. Ayrıca personel araçları için birinci katta kapalı otopark önerilmektedir.

Yaya Ulaşımı / Ana Girişler

Kuzey – güney aksları boyunca dört noktadan yaya girişi alınmıştır.

  • T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Ön Seçimli Davetli Mimari Proje Yarışması İkinci

    2013
Projenin Yeri Kahramanmaraş
Tasarım Ekibi Metin Kılıç
Proje Ekibi Merih Feza Yıldırım, Serdar Uslubaş, Utkan Emek Seçgin, Ali Can Helvacıoğlu