- Buca, İzmir

Depark TGB1-1 Yerleşkesi Gama Binası ve Çevre Düzenlemesi

Tespitler

Alan; Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi içinde yer almakta. İzmir Çeşme otoyolundan yaklaşımda algılanan bir özellikli konumu bulunmakta.

Yerleşim Karakteri; üniversite birimleriyle Teknopark'ın Alfa ve Beta binalarının oluşturduğu dağınık ve iç dış mekan ilişkilerinin zayıf kurulduğu bir yerleşim karakteri.

Ulaşım; yaya ulaşımı alanın kuzeyindeki duraklar ve bir yol bağlantısı ile kurulmakta.

Yeşil doku; sık çam ağaçları ile zeytin, mimoza ve meyve ağaçlarının belirlediği kent ormanı olarak tanımlanabilecek bir peyzaj karakterine sahip.

GAMA Binası ve yakın çevresi projesinden - Beklentiler

ekosistem ortamına vurgu yapılmalı.

eyaratıcı öğrenme ve etkileşim ortamlarını teşvik etmeli.

mevcut binalar ile bütünleşik olarak çalışmalı.

Tasarım Kararları

Ağaç topluluklarının; ekosistemin sürdürülebilirliği, kent iklimini iyileştirme ve kent ekolojisini yumuşatmadaki önemli işlevlerinin yanı sıra insanlar üzerindeki psikolojik ve biyolojik olumlu etkileri nedenleriyle alandaki ağaç dokusuna dokunmadan, mevcut yeşili koruyarak yerleşmek kararı verildi.

Gama Binasının programı, 2 bodrum kat + 9 kattan oluşan yoğunlaştırılmış tek bir yapı kütlesi olarak alanda yeşil peyzajın bulunmadığı tek yer olan açık otopark alanında konumlandırıldı.

Gama Binasının, yaratıcı öğrenme ortamı olarak etkileşimi arttıracak, Alfa-Beta binalarıyla bütünleşik çalışarak mevcut yaşamla BAĞ kuran mekan olarak AVLU|BAHÇE fikri önerildi. Bu bağlamda;

Gama Binası'nın yönetim merkezi olarak yükleneceği temsili kimliğine vurgu yapacak prestijli girişi sunmak amacıyla, kütleye ana yaklaşım alanın en alt kotu olan + 195 kotundan ( -4.20) alındı.

Yerleşkeden ana yaya yaklaşımının olduğu, mevcut Alfa-Beta binalarının girişlerinin alındığı +199 kotu ( -+ 0.00 ) zemin kotu olarak kabul edildi.

+195 kotu ile + 199 kotunu birbirine bağlayan, etkileşimi sağlayacak, ağaç topluluklarıyla da ilişkilenen ortam olarak bir avlu|bahçe kurgulandı.

Zemin kat ile avlu bahçe kotunu birbirine alanın farklı noktalarından bağlayan amfiler önerildi, özelleşmiş nişler önerildi.

Alanın güneyindeki ağaçlık peyzaj içinde kiralanabilir bağımsız ofis birimleri önerildi. Birimler arasında avlu ile bağlantılı çalışan alternatif bir gezinti rotası oluşturularak, etkileşim ortamı çeşitlendirilerek zenginleştirildi.

Alfa- Beta yapılarının ana giriş kotu -+0.00 zemin kotu olarak alınarak yapılara engelsiz, hem zemin giriş sağlandı.

Bu amaçla tasarlanan köprü, avlu|bahçede gölgelikli oturma mekanları yaratırken kompozisyonun bütününden farklı yapısal diliyle ayrışarak yer alması, sanatsal bir obje kimliği taşıması düşünüldü.

Kütlede, sığınak, teknik hacimler ve kapalı otoparkın yer aldığı bodrum katların üzerindeki iki kat- avlu|bahçe ve zemin kat; restoran, kafeterya, çok amaçlı salon, idari ofisler, kuluçka merkezi gibi sosyal ve kültürel programları içeren birimlere ayrıldı.

Yapının etaplanabilirliğini sağlamak amacıyla zemin kat üzerindeki kiralanabilir ofisler iki bloğa ayrılarak tasarlandı.

Bloklarda ofislerin esnek ve dönüşebilir kurgusu için ıslak hacimler ve sirkülasyonlar sıkıştırılarak ofis katlarına yerleştirildi.

İki ofis bloğu arasındaki düşey sirkülasyon elemanlarıyla birlikte çalışan teraslarla avlu|bahçe etkileşim ortamının düşeyde de sürekliliğinin sağlanması istendi.

Alfa, Beta yapıları ile Gama A2 bloğu üzerinde çatı bahçeleri oluşturularak alternatif ortamlar yaratılarak, ekosistemin sürekliliğine vurgu yapıldı.

A1 bloğu çatısında, kurumun tüketeceği enerjiyi desteklemek amacıyla fotovoltaik paneller yerleştirildi.

2 etaplı yapılması öngörülen kütlenin 1.etabını oluşturan A + A1 bloğunun taşıyıcı sistemi ( 12.75 x 8.40 ) ile (9.45 x 8.40 ) aks aralıklarında betonarme karkas olarak önerildi.Yapının hızlı ve ekonomik üretimi için taşıyıcı sistemin brüt beton olarak bırakılması, yalın ve rasyonel bir dilin yapının kimliğini oluşturması amaçlandı.

2. etapta yapımı öngörülen A2 blok kullanıcıların konforunun etkilenmesini ve işleyişinin aksatılmasını minimize etmek amacıyla, atölyede üretilerek şantiyede monte edilebilecek çelik karkas sistem ile aynı aks aralıklarında önerildi.

İç mekanda dolu ve şeffaf yüzeyli modüler bölücü duvar elemanları kullanıldı.

Güneş kontrolü A1 blokta 2.00 metrelik saçaklarla sağlanırken, A2 blokta alüminyum jaluzi öngörüldü.

Tasarım Ekibi Dürrin Süer, Metin Kılıç
Proje Ekibi Ali Can Helvacıoğlu, Asude Yokuş, Selen Erdoğan, İlhan Tunç, Kaan Geniş
Toplam Inşaat Alanı 110.032 m²
Proje Alanı Buca, İzmir
İşveren Depark - Dokuze Eylül TEknoloji Geliştirme A.Ş.
Proje Tasarım Süresi 15/04/2022-15/06/2022