- Çanakkale

Çanakkale Belediyesi Sosyal Konutlar Mevkii

Kentsel blok, kentsel dokunun en önemli yapıtaşlarından biridir. Geometrisi kentsel formun belirleyici bir unsurudur. Kentsel blokların dış yüzü kamusaldır ve kentin önemli sokak ve meydanlarını tanımlar. Kentsel blokların iç avlulara bakan yüzü ise yaşayanların kollektivite ve mahremiyet ihtiyaçlarına cevap verir. Gün ışığı ve yeşil alanları yapı grubunun içine alır. Kentsel blokların zemin katlarının ekonomik, sosyo-kültürel canlılık sağlayacak kullanımlara ayrılması kamusal yüzün yaşaması için önemli bir imkan yaratacaktır. Bloklar bir araya geldiğinde hem kentsel dokuya kimlik kazandırırlar hem de uygulamada yenilemelerin parçalar halinde ve sürekli geliştirilmesi mümkündür. Üzerinde uzlaşılabilecek en küçük birim olması sebebiyle etaplama açısından yapım ve finansman avantajı da sağlayacaktır. Arkat ve geçitlerle desteklenmiş kentsel bloklar tanımlı kentsel boşlukların ve estetik bir yürüme deneyiminin de temelini oluşturur.

Projenin Yeri Çanakkale
Arsa Alanı 83.440 m2
Toplam Inşaat Alanı 236.464 m2
Proje Yılı 2014
Tasarım Ekibi Metin Kılıç, Dürrin Süer, Deniz Güner, Ail Can Helvacıoğlu, Nur Kaplan, Fulya Selçuk, Koray Velibeyoğlu, Nuray Altun, Yurdanur Özçelik, Arda Başaran