- Bursa

Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması

Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopak ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Mevcut durumda proje alanındaki kot farkı ve yapılaşma karakterinden dolayı Çarşamba bölgesinden Reşat Oyal Kültürparkı'na erişim kısıtlanmaktadır. Bu durum aşılması gereken bir sorun olarak değerlendirilmiş ve bölgenin Kültürpark ve Millet Bahçesiyle hemzemin / kesintisiz yaya erişiminin sağlanması amaçlanmıştır. Şartnamede de belirtildiği gibi Millet Bahçesi ve Reşat Oyal Kültürparkı açık alan kurgusunun bütünleştirilmesi, yeşil peyzaj sürekliliğinin sağlanması amacıyla yapının tüm kotları bağlayan, açık alan yüzeyleri arasına sızmış, programdan kaynaklanan iri kütle karakterinin eritildiği bir kurguda olması benimsenmiştir. Bu doğrultuda, tasarım stratejisi olarak proje alanı kuzey sınırında yer alan eğitim yapısının zemin kotuna getirilerek, Stadyum Caddesi ile Reşat Oyal Kültürparkını birbirine bağlayan bir yaya aksı oluşturuldu. Yapı, yaya aksı ile Millet Bahçesi arasında, iki kotu birbirine bağlayan bir mekan olarak konumlandırıldı. Millet Bahçesinin açık alan kurgusu yapı üzerinde sürdürülerek yapının bahçenin devamı haline dönüşmesi sağlandı. Yapıya yaklaşım yeni yaya aksı üzerinden verildi.

Program, kütlede Spor Salonu ile Yüzme Havuzu olarak iki ayrı yapı bloğuna ayrıldı. Yaya aksına paralel konumlandırılan iki kütle arasında bırakılan niş alan Millet Bahçesi ile yaya aksını birbirine bağlayan bir amfi olarak düzenlendi. İki bloktan biri olan Spor Salonu Millet Bahçesi zemin kotuna cephe verecek şekilde yükseltilerek açık alanı sınırlandıran bir yüzeye dönüştürüldü. Bu yüzey şeffaf olarak tasarlanarak Spor Salonu iç mekanının algılanması, böylelikle iç-dış mekan görsel sürekliliğinin sağlanması amaçlandı. Kütle çatısı hem kütleyi oluşturan iki bloğu hem de kütle sınırlarındaki tüm kotları ve açık alanları birbirine bağlayan bir yüzey olarak düşünüldü.

+ 147 kotundaki Stadyum Caddesiyle +143 kotundaki Reşat Oyal Kültürparkı'nı birbirine bağlayan 31 metre genişliğindeki yaya aksının + 145 (-+0.00) kotundan Spor Salonu ve +143.5 kotundan Yüzme Havuzu bloklarının ana girişleri verildi. Her iki bloğun bu aks üzerindeki kuzeye bakan cepheleri iç-dış mekan görsel bağının kurulması için şeffaf olarak tasarlandı. Spor Salonu ve eğitim yapısının sınırladığı bu yaya alanının özellikle gençler için buluşma, sosyalleşme ortamı olarak yaşaması düşünüldü.

Kamusal kullanımı çoğaltmak, çekim gücü yaratmak için yaya aksına açılan, bloklar arasındaki (+145 kotu) 'niş' amfilenerek yapının çatı kotuna, oradan da Millet Bahçesine (+ 152 kotu) bağlandı. Dış mekan kullanımına uygun ahşap yüzeyli amfinin buluşmalar ve çeşitli etkinlikleri izlemek için çekim potansiyeli yaratacağı ön görüldü. Yüzme Havuzu bloğu çatı yüzeyi ile birlikte Millet Bahçesi açık alan düzenlemesine geçiş alanı tartan malzeme ile kaplanarak çeşitli sportif ve sokak oyunları gibi eylemlerin gerçekleştirileceği esnek bir yüzey olması amaçlandı.

Yaya aksında Stadyum Caddesi, Kültürpark görsel ve fiziksel sürekliğini kuvvetlendirmek için Reşat Oyal Kültürparkı'nın bitki ve ağaç karakterinin sürdürülmesi, kütle yüzeyi üzerindeki yeşil dokunun- bakım gerektirmeyen-doğal bitki örtüsü olarak devam etmesi peyzaj kararları olarak verildi. Yağmur sularının korunarak peyzaj için yeniden kullanılması önerildi.

Yüzme Havuzu ve Spor Salonun 'da şeffaf cephelerin kuzeye yönlendirilmesi, kütledeki geniş saçaklarla güneş ışığının iç mekana kontrollü alınması, cephelerdeki manuel olarak açılımı kontrol edilebilen kanatlar aracılığıyla yapının doğal havalandırması sağlanarak yapının enerji verimliliğinin yükseltilmesi öngörüldü.

Spor Salonunda seyirci ve sporcu girişleri ayrı tutuldu veher iki salonda da sporcu alanları teknik ve hijyen koşullarına uygun düzenlenmesinin yanı sıra devingen, zengin mekan kurgusu amaçlandı. Bu doğrultuda farklı kotlar arasında mekansal sürekliği sağlamak için galeriler oluşturuldu. Tribünlere engelli erişimini kolaylıkla sağlamak için spor salonunda hem zemin erişim, yüzme havuzunda ise havuz hijyeni yönünden üst kotta konumlandırılan tribünlere asansörle erişim önerildi

Spor Salonunun 1024 kişi kapasiteli tribünleri teleskopik olması önerilerek, salonun farklı etkinlikler için kullanılabilecek esnekliğe sahip olması öngörüldü.

Projenin Yeri Bursa
Tasarım Ekibi Metin Kılıç (Ekip Başı), Dürrin Süer, Ali Can Helvacıoğlu
Danışman Deniz Aydın (İnşaat Mühendisi)
Yardımcılar Defne Erçetin, Candan Özden
İşveren TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi
Proje Alanı 14.737 m2