- Karabağlar, İzmir

Adnan Mazıcı İlkokulu

Kent merkezinde bulunan proje arazisi dik eğimli bir topoğrafyaya, üçgen forma sahipti. Parsel büyüklüğü de 16 derslikli bir eğitim programı için oldukça kısıtlayıcıydı. Bu yapıda kullanıcı / öğrenci yaş grubunun küçük olması güvenlik kriterini de öne çıkarırken, eğitim yapıları, imar ve yangın yönetmelik koşullarının sınırlayıcılığı ve maliyet giderlerinin minimize edilme çabası, arazi özellikleri ile birleşince zorlayıcı bir tasarım süreci oldu.

Eğitim yapılarında açık alan / bahçe kullanımının yaratılması, iletişim ve etkileşimi sağlayacak, öğrencileri motive edecek ortamların kurgulanması önde gelen tasarım girdilerinden biri olmakta. Büyüklüğü kısıtlı olan arazilerde eğitim yapısı olarak gereksinim duyulan mekânları yaratmak için kütle formunda teraslanmalar, nişler oluşturmak, iç mekânı dış ortam etkisi yaratacak galeriler çevresinde kurgulamak daha önce tasarladığımız eğitim yapılarında kullandığımız stratejiler olmuştu. Adnan Mazıcı İlkokul yapısında ise programın beş kata dağıtıldığı yapı bloğunu kent dokusunun ve arazinin bir parçası olarak tasarlamak yaklaşımı benimsendi. Bu doğrultuda her kat araziye bağlanarak zemine dolaysız erişim sağlandı..

Okul öncesi eğitim programını da üstlenecek kurumun idari bütünselliği olmasına karşın mekânsal olarak farklılaşması bir tasarım girdisiydi. En alt kota okul öncesi bölüm yerleştirilerek, taşıt trafiğinin daha az olduğu yol güzergâhından girişi verildi. Üç katı parsel yapılaşma sınırlarına yerleştirilen blok, ana erişimin olduğu 172 sokak üzerinde geri çekildi. Kütleyi hafifletmeyi de amaçlayan bu teras/bahçe ana girişe yönlendiren tören ve oyun alanı olarak kurgulandı. İç mekânda görsel algıyı sürekli kılmak için dersliklerin koridora açılan yüzeylerinde şeffaflıklar tasarlandı. Aynı kurguda üst üste yığılan katların ayrıştırılmasında renk, mekânda yönlendirici olarak düşünüldü ve her kata farklı bir renk verildi.

Kütle oldukça yalın bir dille kurgulanarak, hem iç-dış mekân görsel sürekliliğini hem güneş kontrolünü sağlayacak bir yüzey tasarlandı. Bir kamu binası olması yatırım ve kullanım maliyetlerinin minimize edilmesi eğilimi tasarım kararlarında malzeme seçiminde etkili oldu.

Tasarım Ekibi Metin Kılıç, Dürrin Süer
Proje Ekibi Ali Can Helvacıoğlu, Asude Yokuş
İşveren İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü
Proje Alanı 3624 m²
Statik Proje Cemal Coşak
Mekanik Proje Necdet Tunalı
Elektrik Projesi Onmuş Elektrik